Paleontologie
Historie paleontologických a geologických výzkumů

První zmínka o sběru zdejších zkamenělin pochází z roku 1832 od V. Krolmuse faráře z nedalekého Zvíkovce. Až o rok později v roce 1833 sem zavítal francouzský inženýr J. Barrande, jemuž patří vědecké prvenství v popisu trilobitů a v položení základů stratigrafického členění hornin skryjsko-týřovické oblasti.


Joachim Barrande

Ke Skryjím neodmyslitelně patří osobnost Joachima Barranda.


Ubytovací kniha cizinců (hostů) č. 1 p. Antonína Šindlera

V ubytovací knize cizinců byly uváděny následující údaje: Den přistěhování, Jméno a příjmení, Stav neb zaměstnání, Obyčejné bydliště, Listiny cestovní, S kým cestuje a Den, kdy a směr, kam odcestoval. Uvedené údaje byly psány v českém, německém a francouzském jazyce.


Ukázky z pamětní knihy

"Aby byli správní kluci, vzali lopaty a chtěli udělat díru do světa - kopali měsíc celý. Kopali díru „Pod trním" a chtěli celé raky, leč našli jenom kousíčky a jsou spokojeni taky."
Srpen – září 1943 Josef Jarka


Život ve zdejším kambriu

Trilobiti jsou řazeni do kmene členovců (Arthropoda), třídy Trilobitoidea, česky trojlaločnatci. Jejich tělo, jak již sám latinský název napovídá, se skládá ze tří částí (laloků): hlavový štít (cephalon), trup (thorax) a ocasní štít (pygidium).