Paleontologie

Odhalení pomníku Joachima Barranda

Úryvek z obecní kroniky

V jarních měsících v r. 1967 bylo definitivně rozhodnuto, aby byl před budovou školy postaven pomník francouzskému učenci J. Barrandovi, který nálezem trilobitů ve Skryjském luhu v r. 1833 proslavil Skryje po celém geologickém světě. Bylo rozhodnuto, aby byl pomník odhalen v r. 1968 v době konání geologického kongresu v Praze. K této významné oslavě byla soustředěna pozornost nejen MNV a školy, ale i většiny občanů. Byl ustanoven komitét pro pořádání této oslavy, jehož členy jsou tajemník MNV s. Dubský a ředitel školy V. Opatrný. Pomník bude dílem akademického sochaře mistra Viktora Dobrovolného. Bylo přivezeno 8 vitrín z Národního muzea z Prahy a 110 exemplářů trilobitů skryjsko-týřovického kambria. Literaturu pojednávající o skryjsko-týřovickém kambriu půjčila Univerzita Karlova – katedra geologie a paleontologie. Trilobity zapůjčilo Národní muzeum – ředitel paleontologických sbírek Dr. Zázvorka. Instalaci a uspořádání sbírek v nových vitrínách provedli doktor. R. Horný z Národního muzea a asistent geologické fakulty L. Krůta. Dozor nad uspořádáním a nad celou akcí spojenou s otevřením muzea a odhalením pomníku měl profesor geologické fakulty UK Dr. J. Vachtl, rakovnický rodák, který s bezpříkladnou obětavostí pomáhal, radil a jemu je v prvé řadě nutné poděkovat, že přípravy byly stoprocentně po všech stránkách zajištěny.