Hranice památkové zóny

Hranice památkové zóny je vyznačena v územním plánu obce čarou z černých kruhů


Památková zóna - Vyhláška

413/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu.