Hranice památkové zóny

Hranice památkové zóny je vyznačena v územním plánu obce čarou z černých kruhů

Hranice památkové zóny