Symboly obce

Symboly obce

Znak

Popis znaku obce Skryje: V modrém štítě zlatý trilobit.

Znak obce

Vlajka

Popis vlaky obce Skryje: Modrý list se žlutým trilobitem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vlajka obce