Obec Skryje

Obec Skryje (katastrální území Skryje nad Berounkou)
Okres: Rakovník
Kraj: Středočeský
CHKO Křivoklátsko
Počet obyvatel: 152  (ke dni 27.8.2021.)

Obec Skryje se nachází na návrší nad pravým břehem řeky Berounky, zhruba 16 km jižně od Rakovníka.

řekamost

Historie

Nejstarší písemné zprávy o existenci Skryjí pochází z první poloviny 13. století. (1229)

Paleontologie

V rámci průmyslového rozvoje v 19. století bylo roku 1833 svěřeno projektování a vyměřování konespřežné železnice francouzskému inženýrovi Joachimu Barrandovi, který se v okolí Skryjí setkal s bohatými nalezišti zkamenělin. Barranda objev natolik ovlivnil, že studiu zkamenělin věnoval zbytek svého života. Výsledkem jeho práce bylo vedle množství nasbíraného materiálu i několikasvazkové dílo popisující více než 3 560 druhů zkamenělin. Barrande tak položil základy české paleontologie a začlenil Skryje mezi světová naleziště fosilií.

Pamětihodnosti a zajímavosti

Kostel, který je doložen od poloviny 14. století
Lidová architektura
Rodný dům legionáře Josefa Hůly
Muzeum, věnované paleontologickému výzkumu a životu Joachima Barranda.

V dosahu Skryjí

Lom, kde Joachim Barrande prováděl své první vykopávky pravěkých zkamenělin, muzeum věnované jeho zdejším výzkumům
Naučná stezka Po stopě trilobita
Přírodní rezervace Jezírka - v blízké Přírodní rezervaci Jezírka, přirozené jezírko s malým vodopádem asi 3 km od centra Skryjí
Hrad Týřov, asi 3 km severovýchodně od obce nad řekou Berounkou.

Aktuality


NEBEZPEČNÝ  A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

NEBEZPEČNÝ  A VELKOOBJEMOVÝ ODPADKontrola kotlů


https://svazek-krivoklatska.cz/
víceMožnost podání hromadné žádosti

o vytyčení zemědělských pozemků

Návrhem nového uspořádání pozemků v rámci provedených pozemkových úprav v katastrálním území Skryje nad Berounkou vznikly nové pozemky.V případě zájmuze strany dotčených občanů obce Skryje o vytyčení hranic těchto pozemků, prosím o zaslání žádosti na mail:starosta@skryje.cz nebo podání žádosti do schránky na OÚ.V žádosti stačí volnou formou uvést jméno vlastníka pozemkua parc. č. nově vzniklého pozemku.Obec Skryje následně na základě ust. § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, sepíše hromadnou žádost na adresu Státní pozemkový úřad, pobočka Rakovník. Své žádosti podávejte do data 30. 9. 2023


Občané, kteří bydlí, nebo vlastní nemovitost, ke které vede komunikace označená dopravní značkou zákaz vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhu, si mohou zažádat o vjezdovou kartu. Tyto karty vydáváme na doporučení PČR. Formulář je k vyzvednutí na OÚ, nebo ke stažení zde: /www/obecskryjeuberounky/fs/vjezd-zadost.pdf ,

Vjezdová karta

¨

 

 


 


Usnesení ze zasedání
více
Informace o odpadech v obci
více

Kalendář událostí

Zobrazených stránek

Celkem: 288613 měsíc: 5344 den: 85

Důležité odkazy

 Počasí - Dubský

Logo - Středočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv