Pro obyvatele

VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ/STÍŽNOSTÍ

Zastupitel určený k vyřizování aktuálních provozních záležitostí obce

(přijímání a vyřizování podnětů/stížností):

místostarostka Hana Jedličková

tel. : 724 397  887

email: mistostarosta@skryje.cz