Paleontologie

Mezinárodní geologické kongresy, exkurze a setkání

Výpisky z dokumentu:
Pamětní kniha p. Antonína a Karla Šindlera vedená v letech 1937 – 1991 ve Skryjích
pořídil a poskytl Václav Micka

9.6.1937

Zahraniční setkání vedené Dr. Bedřichem Boučkem.

Celkem podepsáno 32 osob vesměs ze Skandinávie.

22.9.1955

Mezinárodní exkurze geologů a mineralogů z Freibergu vedená Prof. R. Kettnerem.

Celkem podepsáno 16 osob.

16.6.1958

Mezinárodní exkurze geologického a paleontologického institutu Národního muzea a Humboldtovy univerzity v Berlíně vedená Prof. B. Boučkem.

Celkem podepsáno 13 osob.

9.9.1959

Mezinárodní geologická exkurze z Cách vedená Prof. R. Kettnerem.

Celkem podepsáno 21 osob. (př. 1 z Indie, 1 z Lucemburska)

13.9.-28.9.1962

Mezinárodní exkurze paleontologů z Freibergu vedená Prof. B. Boučkem.

Celkem podepsáno 16 osob.

6.9.1964

Podepsáno 8 geologů z Jugoslávie.

28.6.1965

Mezinárodní exkurze paleontologů z univerzity v Grazu z Rakouska vedená Prof. B. Boučkem.

Celkem podepsáno 8 osob.

1.7.1966

Mezinárodní exkurze paleontologů z univerzity v Londýně.

Celkem podepsáno 14 osob.

22.8.1967

Mezinárodní exkurze paleontologů z Mnichova vedená L. Markem.

Celkem podepsáno 22 osob.

8.8.1968

23. Mezinárodní geologický kongres – exkurze A 30 vedená Prof. B. Boučkem.

Podepsáni 4 účastníci z USA, 3 z Francie a Kanady, 2 z Austrálie, 1 z Anglie, ČSSR, Rakouska, a Tel Avivu a 6 účastníků bez uvedení státu.

Celkem podepsáno 22 osob.

10.8.1968

Mezinárodní geologický kongres – exkurze 11 A vedená I. Chlupáčem a Z. Kukalem.

Podepsáno 10 účastníků z Francie, 7 z USA, 3 z Kanady, 2 z ČSSR, Itálie, Polska, SSSR a Švédska a po 1 účastníkovi z Anglie, Belgie, Japonska, Keni a Německa.

Celkem podepsáno 35 osob.

17.8.1968

Mezinárodní geologický kongres – exkurze A 04.

Podepsáni 4 účastníci ze SSSR, 3 z ČSSR (S. Čech a 2 nečitelné podpisy), 2 z Polska Španělska a USA a po 1 účastníkovi z Dánska, Francie, Japonska, Lucemburska, Maroka, Norska, a Rumunska.

Celkem podepsáno 20 osob.

18.5.1969

Mezinárodní setkání J. Barranda vedené Dr. V. Zázvorkou.

Celkem podepsáno 35 osob.

21.9.1969

Mezinárodní statigrafická exkurze geologů z univerzity v Leidenu v Holandsku vedená Prof. B. Boučkem.

Celkem podepsáno 11 osob.

31.7.1971

Mezinárodní exkurze paleontologů z geologického a paleontologického institutu Humboldtovy univerzity v Berlíně.

Celkem podepsáno 16 osob.

28.10.- 5.11.1973

Mezinárodní exkurze paleontologů z geologického a paleontologického institutu z univerzity v Hamburgu vedená Prof. B. Boučkem a Prof. I. Chlupáčem.

Celkem podepsáno 14 osob.

6.6.-8.6.1974

Exkurze geologů z Lipska.

Celkem podepsáno 18 osob.

25.6.1974

Exkurze geologů z univerzity v Oslu.

Celkem podepsáno 14 osob.

4.-10.11.1991

Exkurze geologického institutu univerzity ve Vídni.

Celkem podepsáno 8 osob.

24.6.1986

Podepsán R. L. Parsley.