Paleontologie

Celkové počty zápisů

Výpisky z dokumentu:
Pamětní kniha p. Antonína a Karla Šindlera vedená v letech 1937 – 1991 ve Skryjích
pořídil a poskytl Václav Micka

Celkem bylo do pamětní knihy učiněno 82 geologických zápisů z toho 62 tuzemských a 20 zahraničních.

Nejvíce zápisů učinili Prof. B. Bouček – celkem 20 z toho vedl 7 zahraničních exkurzí a Prof. R. Kettner – celkem 18 z to vedl 2 zahraniční exkurze.