Paleontologie

Zápisy českých geologů a paleontologů

Výpisky z dokumentu

Pamětní kniha p. Antonína a Karla Šindlera vedená v letech 1937 – 1991 ve Skryjích

pořídil a poskytl Václav Micka

27.- 29.5.1939

Geologická exkurze katedry geologie UK v Praze vedená Prof. R. Kettnerem.

Celkem podepsáno 17 osob. (př. Doc. J. Augusta, Dr. J. Vachtl, Z. Špinar, J. Petránek aj.).

13.7.1939

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. R. Kettner, Dr. B. Bouček, Dr. A. Přibyl, V. Roth, J. Jarka, J. Petránek, J. Kindl.

Srpen – září 1943

Prováděli výzkumy Pod trním Prof. R. Kettner, J. Jarka a V. J. (v knize uvedeny pouze iniciály).

13.7.1947

Sběratelská exkurze – podepsáni Dr. F. Prantl + 2 geologové z geologického muzea z Varšavy.

24.9.1947

Podepsán J. Jarka a M. T. Barker z Londýna.

15.-18.5.1948

Geologická exkurze pedagogické fakulty UK v Praze vedená Prof. B. Boučkem.

Celkem podepsáno 17 osob. (př. L. Marek, M. Šnajdr aj.).

19.-22.5.1948

Pokračování exkurze pedagogické fakulty UK v Praze vedené Prof. B. Boučkem a Prof. M. Salcmanem.

Celkem podepsáno 27 osob.

24.-27.6.1948

Sběratelská exkurze – podepsáni I. Chlupáč a P. Röhlich.

3.6.1951

Geologická exkurze městského muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech.

Podepsán J. Kraft + 4 osoby.

18.9.1951

Sběratelská exkurze - podepsáni Dr. V. Havlíček, Dr. M. Šnajdr, F. Kohout a Z. Kielan z Varšavy.

24.9.1951

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. R. Kettner Dr. J. Petránek a M. Eliáš.

26.9.1951

Geologická exkurze pedagogické fakulty UK v Praze vedená Prof. B. Boučkem.

Celkem podepsáno 22 osob.

20.10.1951

Geologická exkurze katedry geologie a paleontologie UK v Praze vedená Prof. Dr. O. Kodymem.

Celkem podepsáno 7 osob.

13.6.1952

Geologická exkurze VOŠH v Kladně vedená Dr. A. Přibylem.

Celkem podepsáno 13 osob.

19.7.1952

Podepsán J. Vaněk.

3.9.1953

Sběratelská exkurze – podepsáni Dr. A. Přibyl a V. Plas.

9.11.1953

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. Dr. R. Kettner, F. Kozák, J. Petránek, M. Eliáš, F. Chmelík.

11.7.1954

Geologická exkurze pedagogické fakulty UK v Praze vedená Prof. B. Boučkem.

Celkem podepsáno 17 osob.

25.4.1955

Geologická exkurze katedry geologie UK v Praze vedená Prof. R. Kettnerem.

Celkem podepsáno 20 osob.

13.5.1956

Podepsán Prof. B. Bouček + 1 osoba z Krakova jejíž podpis je nečitelný.

26.9.1956

Podepsán P. Röhlich a J. Lesut.

20.10.1956

Podepsán Prof. R. Kettner se 2 polskými geology z Wroclavi.

5.7.1957

Podepsán P. Röhlich se 2 polskými geology z Varšavy a s 1 geologem z Freibergu.

27.10.1957

Podepsán P. Röhlich s 1 geologem z Freibergu.

10.4.1958

Sběratelská exkurze – podepsán P. Röhlich + 14 osob.

15.11.1958

Sběratelská exkurze – podepsán Prof. R. Kettner + 3 osoby.

17.5.1959

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. R. Kettner, F. Kozák a 2 geologové z Finska.

2.7.1959

Sběratelská exkurze – podepsán Prof. R. Kettner + 4 osoby.

8.7.1959

Podepsáni Prof. B. Bouček, L. Marek a 1 geolog z Birminghemu.

23.9.1959

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. R. Kettner, V. Kukalová, Z. Vašíček, V. Adámek a 1 geolog z Dublinu.

5.10.1960

Podepsán Dr. V. Havlíček + 3 osoby.

12.9.1961

Podepsán Prof. R. Kettner a 1 geolog z Krakova.

22.11.1961

Podepsán Prof. B. Bouček a 1 geolog z Moskvy.

26.7.1962

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. B. Bouček, L. Marek, P. Šlehofer.

8.10.1962

Podepsáni Prof. B. Bouček, L. Marek a 1 geolog z Dánska.

8.11.1962

Podepsán L. Marek a 1 geolog z Anglie.

20.4.1963

Podepsán Prof. R. Kettner + 3 osoby.

8.10.1963

Prováděli sběr hyolitů a orthoték na Buchavě L. Marek, V. Ševčík a P. Šlehofer.

5.12.1963

Podepsáni Prof. B. Bouček, L. Marek a 1 geolog z Polska.

8.6.1964

Podepsán L. Marek a 1 geolog z Ruska.

3.8.1964

Podepsáni Prof. R. Kettner a P. Hoppe.

13.8.1964

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. B. Bouček, j. Petránek, F. Fiala a 3 osoby jejichž podpis je nečitelný.

26.8.1964

Podepsáni Prof. B. Bouček, Prof. R. Kettner a manželé Castrovi z USA.

22.12.1964

Podepsáni L. Marek, R. Horný a W. T. Dean z Londýna.

5.7.1965

Podepsán S. Čech s rodinou.

11.9.1965

Podepsán L. Marek + 2 osoby z Číny.

13.7.1966

Podepsán S. Čech s rodinou.

10.8.1966

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. R. Kettner, J. Petránek, P. Šulc a 1 osoba jejíž podpis je nečitelný.

14.9.1966

Exkurze 17. sjezdu Čs. společnosti pro mineralogii a geologii vedená Prof. I. Chlupáčem.

Celkem podepsáno 22 osob.

12.2.1967

Podepsán Prof. B. Bouček a 2 geologové z Kalifornie.

15.8.1967

Podepsán S. Čech a M. Velechovský.

6.5.1969

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. I. Chlupáč, P. Lukeš, M. Huml a V. Lysenko.

21.10.1969

Podepsán L. Marek a 1 geolog z Rakouska.

31.8.1971

Podepsán L. Marek + 3 osoby z Itálie.

29.12.1971

Podepsán L. Marek + 3 osoby z USA.

28.6.1972

Sběratelská exkurze – podepsáni L. Marek, J. Mácha, J. Kříž a M. C. Bassett z Walesu.

4.7.1974

Podepsán J. Kříž.

16.3.1977

Podepsán J. Kříž + 2 osoby z Anglie.

10.8.1981

Podepsáni L. Marek, P. Šlehofer a R. L. Parsley.

8.8.1982

Podepsán J. Kříž + 2 osoby z Francie.

20.8.1982

Podepsán L. Marek + 2 osoby z USA.

9. – 12.5.1985

Podepsán V. Kordule.