Paleontologie

Historie založení místního muzea

Úryvky z obecních kronik:

V roce 1922 založil p. Antonín Šindler muzeum jež je soukromou sbírkou zejména z oboru geologie, ale zahrnuje i předměty téměř ze všech oborů československého muzejnictví.

V r. 1953 bylo zřízeno geologické muzeum a sbírka byla přestěhována do budovy nové školy.

V r. 1975 byla sbírka přemístěna do budovy Kampeličky v současnosti obecního úřadu.

V r. 1999 byly exponáty přeneseny do budovy bývalé staré školy, kde se muzeum nachází do současnosti.

Závěrem bych chtěl poděkovat J. Houbovi a rodině Šindlerových za zapůjčení pamětní a ubytovacích knih a OÚ Skryje za umožnění prohlídky obecních kronik bez nichž by tato zpráva nemohla vzniknout.