Paleontologie

Ubytovací kniha cizinců (hostů) č. 1 p. Antonína Šindlera

V ubytovací knize cizinců byly uváděny následující údaje: Den přistěhování, Jméno a příjmení, Stav neb zaměstnání, Obyčejné bydliště, Listiny cestovní, S kým cestuje a Den, kdy a směr, kam odcestoval. Uvedené údaje byly psány v českém, německém a francouzském jazyce.

Výpisky z dokumentu

Ubytovací kniha cizinců (hostů) č. 1 p. Antonína Šindlera vedená v letech 1914 – 1927 v restauraci a hotelu Šindler ve Skryjích

pořídil a poskytl Václav Micka

 

Níže jsou chronologicky uvedeny údaje o návštěvách českých i zahraničních geologů a paleontologů zapsané v této knize.

1.7.1921 Dr. R. Kettner, S. Kodym, K. Zapletal, J. Šulc – geologická expedice

14.7.1921 Prof. C. Klouček, V. Kraft, J. Černý – geologická expedice

22.1.1922 Dr. V. Smetana, S. Nakamura (Kyobo, Japonsko)

22.7.1922 Dr. V. Smetana s manželkou a dcerou

29.7.1922 Prof. T. Šwec (Kyjev - Ukrajinská univerzita)

9.5.1923 J. Šuf

14.8.1923 Ing. F. Hanuš, V. Sutlnar – paleontologický výzkum

6.6.1924 Dr. V. Smetana s polským geologem z Varšavy, jehož jméno je nečitelné

24.6.1924 Ing. R. Růžička s manželkou

30.5.-1.6.1925 Dr. R. Kettner + 9 osob – geologická exkurze Univerzity Karlovy v Praze

4.8.1925 Dr. R. Kettner + Ch. E. Resser, E. Ulrich, R. Berde, R. M. Fulli všichni z USA

29.8.1927 Dr. R. Kettner, F. Slavík, D. M. Remeš, G. Steinmann (Bonn, Německo)

Ubytovací kniha cizinců (hostů) č. 2 pp. Antonína a Karla Šindlera vedená v letech 1928 – 1941 v restauraci a hotelu Šindler ve Skryjích.

Ubytovací kniha je vedena stejným způsobem jako ubytovací kniha cizinců (hostů) č. 1. Níže je znovu uveden chronologický přehled geologů a paleontologů zde zapsaných.

16. 8.1928 Dr. J. Koliha, M. Troeckson (Stockholm,Švédsko), A. F. Foerste (Ohio, USA)

20.10.1928 Prof. Dr. E. Spengler, M. Spengler, Dr. W. Vořtisch

1.-2.11.1928 Prof. Dr. E. Spengler + 11 osob – exkurze geologického institutu německé

univerzity v Praze

4. 8.1931 Dr. J. Koliha, Ch. E. Resser (Washington, USA), B. F. Howell (Princeton, USA)

1.10.1933 Dr. J. Koliha + 14 osob z přírodovědecké společnosti v Kladně

2.- 4. 6.1934 Dr. R. Kettner + 8 osob – geologická exkurze Univerzity Karlovy v Praze

26. 7.1934 Dr. J. Koliha, T. Kobayaschi (Tokio, Japonsko)

10. 8.1934 A. Přibyl

5. – 11. 9.1935 Dr. J. Koliha

9.11.1935 Dr. F. Němejc + jeden, jehož podpis je nečitelný

27. 9.1936 Dr. R. Kettner + 38 osob (30 osob z Francouzské geologické společnosti)

1. 5.1937 Dr. B. Bouček

25. 8.1937 Dr. K. Žebera

27. 5.1939 Dr. R. Kettner + 15 osob z Prahy

Nakonec zde samostatně uvádím Ing. R. Růžičku, který je v knize pravidelně zaznamenáván vždy jeden den v červnu od r. 1932 do r. 1941 a to se svojí manželkou a slečnou Rumlovou.