Ceník služeb

Ceník služeb

Půjčovné/služby

Půjčovné/služby
 
Trvale bydlící Rekr. nemovitosti Podnikatelé Ostatní podnikatelé
Malá kára v katastru obce
100 200 200  
Velký vlek v katastru obce 200 300 400  
Vozík za auto 100 100    
Dovoz vody 100 100    
Vyvážení jímky cisternou 3 m3
100 200 300 400
Vyvážení jímky cisternou 5 m3
170 350 500 670
Kango/sbíječka 100 200 200  
Žebřík + dovoz 50 50 100 100  
Míchačka 100 200 200  
Posekání trávy křovinořezem /sekačkou za hod. 200 300 300  
Mulčování pozemku za ha 1200 1200 1200  
Vrátek 50 100 100  
Okružní pila 100 200 200  
Štěpkování drtičem za hod. 250      

 

Prodej

Obecní pozemky pod zastavěnou plochou a v intravilánu obce 150/m2
Pohled organizacím malý 3.50 Kč/kus
Pohled organizacím velký 4.50 Kč/kus
Pohled občanům malý 4.00 Kč/kus
Pohled občanům velký 5.00 Kč/kus
 
 

 

 

Pronájem

Obecních pozemků
(v intravilánu a extravilánu obce)
7 Kč/m2 za rok + každoroční valorizace na základě inflace podle údajů českého statistického úřadu
Hrobové místo kategorie I. 50 Kč/rok
Hrobové místo kategorie II. 70 Kč/rok
Hrobové místo kategorie III. 100 Kč/rok

Doprava

  Trvale bydlící Rekr. nemovitosti Podnikatelé
Traktorem mimo katastr obce 20 Kč/km2 30 Kč/km2 30 Kč/km2
Opotřebení traktoru 100 100 100
* Doprava Peugeotem - sport, závody 0 Kč/km    
** Doprava Peugeotem - lékař, doprava ze ZŠ (min. 3 dopravované osoby) 3 Kč/km    
Doprava Peugeotem - kultura, zájmové sdružení občanů 4 Kč/hod.    
***Doprava Peugeotem - ostatní 10 Kč/hod.    

Vysvětlivky

* Řidič musí mít platný ŘP a školení řidičů

** Řidič musí mít platný ŘP a školení řidičů, úhrada za ujeté km může být uskutečněna přímým nákupem PHM podle ujetých km, kontrola ǔčtenky

*** pouze řidičem v PS, DPP nebo DPČ s Obcí Skryje