Úřední deska Obecního úřadu v obci Skryje má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází u vchodu do budovy Úřadu. Je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena se dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Umístění je zachyceno na obrázku.

Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

com_urednideska
 
 
Vyhlášky

 

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.12.2019 31.12.2019 OZV 1/2019 o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu
14.12.2019 31.12.2019 OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů
14.12.2019 31.12.2019 OZV 3/2019 o místním poplatku z pobytu
14.12.2019 31.12.2019 OZV 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy
2.9.2019 18.9.2019 Veřejná vyhláška AOPK ČR - oznámení zahájení řízení
26.4.2019 27.5.2019 Veřejná vyhláška FÚ Rakovník
31.3.2019 16.4.2019 Rozhodnutí Obecní úřad Skryje - žádost p. T. Jelínek
 
Vývěska

Vše, co má obec v povinnosti vyvěšovat na úřední desku

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
26.3.2020 10.4.2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Stř. krajec_3_o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
26.3.2020 10.4.2020 Mimořádné opatření MZDR 26. 3. 2020
26.3.2020 10.4.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2020 č. 305, 309 - 310
18.3.2020 2.4.2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Stř. kraje č. 2 o zákazu vstupu, pohybu a pobytu na území za nouzového stavu
18.3.2020 2.4.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020 č. 247 - č. 249
17.3.2020 2.4.2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Stř. kraje č. 1 o vykonávání péče o děti a mladež za nouzového stavu
16.3.2020 1.4.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 237 - č. 241
15.3.2020 25.3.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 - č. 220
14.3.2020 24.3.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 14. března 2020 č. 211
13.3.2020 29.3.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 13. března 2020 č. 203 - č. 209
12.3.2020 29.3.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194
12.3.2020 29.3.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 197 - č. 201
1.3.2020 16.3.2020 Skryje - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí aktualizovaný k 1. 2. 2020
27.12.2019 12.1.2020 Rozhodnutí Obecní úřad Skryje - žádost Ing. Smejkal
18.12.2019 31.12.2020 Schválený schodkový rozpočet na rok 2020 - Svazek obcí okr. Rakovník
25.11.2019 12.12.2019 Návrh schodkového rozpočtu dopravní obslužnost 2020
4.10.2019 21.10.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skryje nad Berounkou – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
6.9.2019 22.9.2019 Opatření obecné povahy při nedostatku vody č. 13.2019
30.8.2019 nikdy Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný 1-. 8. 2019
30.8.2019 23.9.2019 Oznámení o vydání usnesení o opatrovníkovi po p. Rysovi, p. Rysové a p. Topinkovi
28.8.2019 23.9.2019 Oznámení o vydání usnesení o opatrovníkovi po p. Kosovi
3.7.2019 6.9.2019 Opatření obecné povahy při nedostatku vody č. 6/2019
31.5.2019 18.6.2019 Návrh závěrečného účtu Obce Skryje za rok 2018, Výkaz pro plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k výkazu, Finanční vypořádání dotací, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje
27.5.2019 30.6.2019 Výsledky voleb do EP konané 24. 5. - 25. 5. 2019 obec Skryje
29.4.2019 14.8.2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018 - dopravní obslužnost
12.4.2019 nikdy Oznámení o vydání usnesení o opatrovníkovi - KoPÚ Skryje nad Berounkou
25.3.2019 14.4.2019 Návrh závěrečného účtu 2018 za dopravní obslužnost
2.3.2019 18.3.2019 Záměr obce Skryje - Uzavřít dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na Pochod za Joachimem Barrandem, Pronajmout část pozemku p. č. 151 v k. ú. Skryje nad Berounkou, Pronajmout část pozemku p. č. 460/1 v k. ú. Skryje nad Berounkou, Schválit žádost o prodej a směnu pozemku p. č. 913/5 v k. ú. Skryje nad Berounkou
31.1.2019 15.2.2019 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků + přílohy - Vyhláška, Přehledka, Seznam vlastníků
31.1.2019 5.4.2019 Oznámení vyhlášení zahájení obnovy katastrálního aparátu
9.1.2019 25.1.2019 Opatření obecné povahy při nedostatku vody č. 1/2019
7.1.2019 31.12.2019 Schválený schodkový rozpočet na rok 2019 -svazek obcí - dopravní obslužnost
2.12.2018 21.12.2018 Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti n a rok 2019
23.10.2018 8.11.2018 Rozhodnutí Obecní úřad Skryje - žádost p. V. Moucha
23.10.2018 8.11.2018 Rozhodnutí Obecní úřad Skryje - žádost p. A. Pajma
11.9.2018 26.9.2018 Volby do ZO Skryje - první zasedání volební komise
lby do ZO Skryje - první zasedání volební kom
11.9.2018 26.9.2018 Volby ZO 2018 - oznámení o době a místě konání voleb
30.8.2018 14.9.2018 Nařízení Středočeského kraje č. 2/2018 - maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb
21.8.2018 7.10.2018 Volby do ZO Skryje 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
27.7.2018 31.12.2018 Opatření obecné povahy při nedostatku vody
21.6.2018 7.10.2018 Počet členů ZO Skryje ve volebním období 2018 - 2022
29.5.2018 nikdy Informační povinnost v souvislosti s nařízením GDPR
25.5.2018 30.6.2019 Schválený závěrečný účet Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti okresu Rakovník + přílohy
8.2.2018 31.12.2018 Rozpočtové změny roku 2018 - Rozpočtové opatření č.1
20.12.2017 31.12.2018 Schválený schodkový rozpočet svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018
21.11.2017 31.12.2018 Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018
19.9.2017 nikdy Ceník služeb Obce Skryje od 27.6.2017
 
Zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
24.2.2020 3.3.2020 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 3. 3. 2020
16.2.2020 3.3.2020 Záměr obce Skryje č. 1 - uzavřít dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na akci Pochod za Joachimem Barrande
16.2.2020 3.3.2020 Záměr obce Skryje č. 2 - poskytnout příspěvek na provoz Potravin a občerstvení v obci Skryje
16.2.2020 3.3.2020 Záměr obce Skryje č. 3 - koupit osobní automobil
2.12.2019 10.12.2019 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 10. 12. 2019
25.11.2019 10.12.2019 Záměr obce Skryje č. 1 - schválit schodkový rozpočet na rok 2020
25.11.2019 10.12.2019 Záměr obce Skryje č. 2 - Uzavřít nájemní smlouvu na pozemky okolo školy
8.9.2019 18.9.2019 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 17. 9. 2019
1.9.2019 23.9.2019 Záměr Obce Skryje
1.9.2019 17.9.2019 Záměr obce Skryje 2
10.6.2019 18.6.2019 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 18. 6. 2019
31.5.2019 18.6.2019 Záměr obce Skryje 18. 6. 2019
10.3.2019 19.3.2019 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 18. 3. 2019 od 18 hod. v zas. místnosti obecního úřadu
10.12.2018 19.12.2018 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 18. 12. 2018
3.12.2018 19.12.2018 Záměr Obce Skryje - Schodkový rozpočet na rok 2019, převod pozemku st. p. č. 321, směnná smlouva p. č. 192, pronájem pozemků p. č. 997, st. 284, 122/2, 283, 443, 244/1
7.11.2018 24.11.2018 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skryje
23.10.2018 8.11.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
25.9.2018 10.10.2018 Zápis a usnesení ze zasedání ZO Skryje dne 18.9.2018 v souladu s Nařízením "GDPR"
2.9.2018 19.9.2018 Záměr Obce Skryje - bezúplatný převod pozemků z SPÚ ČR
28.8.2018 19.9.2018 Záměr Obce Skryje - prodej, darování, směna a výpůjčka pozemků, VPS, dodatek ke smlouvě s ČP.
26.6.2018 31.12.2018 Usnesení + zápis ze zasedání ZO Skryje ze dne 19.6.2018 - upravený v souladu s Nařízením GDPR
31.5.2018 1.7.2019 Návrh závěrečného účtu Obce Skryje za rok 2017 s výhradou, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Skryje za rok 2017, sestava FIN2-12M za období 12/2017, Rozvaha za období 12/2017, Příloha k rozvaze 12/2017, Výkaz zisku a ztrát 12/2017
3.5.2018 25.5.2018 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - Návrh závěrečného účtu za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017, Výkaz FIN2-12, Rozvaha, Příloha k rozvaze, Výkaz zisku a ztrát...
5.1.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.4/2017
29.12.2017 1.1.2019 Zápis a usnesení ze zasedání ZO Skryje dne 20.12.2017 + schválený schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2018
 
Rozpočtová opatření

 

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.12.2019 1.1.2020 Schválený rozpočet na rok 2020
25.11.2019 31.12.2019 Návrh schodkového rozpočtu na rok 2020
20.6.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č.1/2019
20.6.2019 30.6.2020 Schválený závěrečný účet 2018
21.12.2018 31.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
21.12.2018 31.12.2019 Schválený rozpočet 2019
3.12.2018 31.12.2018 Návrh schodkového rozpočtu pro rok 2019
29.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření Obce Skryje č.4/2018

16.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové změny roku 2018 - Rozpočtové opatření č. 3
26.6.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.2/2018
 
Dokumenty zastupitelstva obce

 

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.10.2018 5.11.2018 Záměr pronájmu Kurtů (sportovní klub, občerstvení)
17.9.2018 2.10.2018 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skryje nad Berounkou, pozvánka na úvodní jednání
6.9.2018 19.9.2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Skryje dne 18.9.2018
26.2.2017 7.3.2017 pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 6.3.2017
 
Informace pro občany, tiskové zprávy

 

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.7.2018 nikdy KPÚ Skryje - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
28.6.2016 18.9.2017 Služby Obce Skryje platné od 28.6.2016
 
Volby

 

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.5.2019 25.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30.4.2019 24.5.2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okr. vol. komise
12.4.2019 25.5.2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
 
Volby / Volby do zastupitelstva obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
6.10.2018 nikdy Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce Skryje
6.10.2018 nikdy Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
 
Ostatní dokumenty

 

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.4.2019 2.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí dle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
22.3.2017 27.9.2018
Rozpočtový výhled pro rok 2018 - 2019- Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Dokumenty zastupitelstva obce
28.6.2017 30.6.2018
Zápis ze zasedání ZO Skryje dne 27.6.2017 + závěrečný účet + FIN 2-12 + výkaz zisku a ztráty + rozvaha + příloha
Zasedání zastupitelstva
31.5.2018 19.6.2018
Záměr Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
5.6.2018 19.6.2018
Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 19.6.2018
Zasedání zastupitelstva
27.4.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - FÚ, daň z nemovitých věcí na rok 2018
Vyhlášky
11.4.2018 12.5.2018
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - FÚ
Vyhlášky
16.5.2017 30.4.2018
Rozpočtové opatření č.1/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
Vývěska
16.5.2017 30.4.2018
Rozpočtové opatření č.2/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
Vývěska
27.3.2018 11.4.2018
Opatření obecné povahy - zrušení nedostatku vody
Vývěska
22.3.2018 6.4.2018
Zápis + usnesení č.1/2018 ze zasedání ZO Skryje dne 19.3.2018
Zasedání zastupitelstva
19.9.2017 1.4.2018
Návrh opatření obecné povahy - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
Vývěska
28.2.2018 20.3.2018
Pozvánka na zesedání ZO Skryje dne 19.3. 2018
Dokumenty zastupitelstva obce
28.2.2018 20.3.2018
Záměr obce - poskytnutí finančního příspěvku Muzeu T.G.M Rakovník a schválení rozpočtové změny roku 2017
Zasedání zastupitelstva
20.2.2018 7.3.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Informace pro občany, tiskové zprávy
28.2.2018 1.3.2018
Pozvánka na zesedání ZO Skryje dne 19.3. 2018
Vývěska
13.2.2018 28.2.2018
Rozhodnutí o výřezu křovin - Obec Skryje
Informace pro občany, tiskové zprávy
13.2.2018 28.2.2018
Rozhodnutí o výřezu dřevin - J.Jedlička
Vývěska
27.1.2018 11.2.2018
Volby prezident 2018- výsledek 2. kola v obci Skryje
Vývěska
25.1.2018 9.2.2018
Rozhodnutí o zrušení a změně trvalého pobytu - Barták Petr
Vývěska
22.1.2018 8.2.2018
Zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu - Barták Petr
Vývěska
17.1.2018 6.2.2018
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017
Vývěska
16.1.2018 6.2.2018
Volby prezident 2018- oznámení o době a místě konání voleb, II.kolo
Vývěska
14.12.2017 31.1.2018
Volby 2018 - prezident. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vývěska
26.12.2017 31.1.2018
Volby prezident 2018- oznámení informace o době a místě konání volby.
Vývěska
13.1.2018 28.1.2018
Volby 2018 - prezident. Výsledky 1. kola.
Vývěska
28.11.2017 27.1.2018
Volba prezidenta ČR 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
29.11.2017 27.1.2018
Volby 2018 - prezident - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Volby
15.11.2017 31.12.2017
Rozpočtové změny roku 2017 - Rozpočtové opatření č.3
Dokumenty zastupitelstva obce
10.5.2017 31.12.2017
Schválený závěrečný účet SDOOR za rok 2016 + schválený vyrovnaný rozpočet SDOOR na rok 2017
Vývěska
26.4.2017 31.12.2017
Rozpočtové změny roku 2017 - rozpočtové opatření č.2
Vývěska
24.3.2017 31.12.2017
Návrh závěrečného účtu + Návrh vyrovnaného rozpočtu - SOORDO
Vývěska
21.3.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.1/2017
Vývěska
29.11.2016 31.12.2017
Rozpočtový výhled 2017 - 2019, Rozpočtové opatření č.1, Rozpočtové opatření č.2 za rok 2016
Vývěska
29.11.2016 31.12.2017
Záměr Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
22.12.2016 31.12.2017
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 19.12.2016
Zasedání zastupitelstva
9.6.2017 31.12.2017
Záměr Obce Skryje - Závěrečný účet za rok 2016, Účetní závěrka, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje za rok 2016.
Zasedání zastupitelstva
4.12.2017 20.12.2017
Záměr Obce Skryje - schodkový rozpočet, RO č.3/2017, Dodatek ke smlouvě s Českou poštou, dodatek ke smlouvě s S. Melichárkem č.p.126, dodatek ke smlouvě s Odpady Bohemia, pronájem obecních pozemků p.č. 997,284,122/2,283,443,244/1
Zasedání zastupitelstva
4.12.2017 20.12.2017
Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 20.12.2017
Zasedání zastupitelstva
4.12.2017 20.12.2017
Návrh schodkového rozpočtu Obec Skryje na rok 2018
Zasedání zastupitelstva
14.11.2017 29.11.2017
Rozhodnutí o pokácení dřevin - R.Faltejsková
Vývěska
10.11.2017 28.11.2017
OOP - těžba v lesích
Informace pro občany, tiskové zprávy
13.11.2017 28.11.2017
Volby 2018 - prezident - stanovení minimálního počtu členů volební komise
Vývěska
13.11.2017 28.11.2017
Volby 2018 - prezident - stanovení minimálního počtu členů volební komise
Vývěska
7.11.2017 22.11.2017
Zápis a usnesení ze zasedání ZO Skryje dne 31.10.2017
Zasedání zastupitelstva
30.10.2017 16.11.2017
Zahájení řízení - pokácení dřevin rostoucích mimo les - Faltejsková
Vývěska
19.9.2017 9.11.2017
Dražební vyhláška - Lukáš Sádlo
Vývěska
24.10.2017 8.11.2017
Rozhodnutí o pokácení stromu - Levá Jana
Vývěska
21.10.2017 5.11.2017
Výsledky voleb do PSP ČR 2017 ve Volební okrsku Skryje
Volby
19.9.2017 31.10.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN ČR
Vývěska
16.10.2017 31.10.2017
Záměr obce Skryje - Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na budovu č.p.126, Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na UP obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
19.10.2017 31.10.2017
Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 31.10.2017
Zasedání zastupitelstva
10.10.2017 27.10.2017
Uzavření Pošty Partner ve Skryjích - ve dnech 12.-13.10.2017 a 18.-27.10.2017 bude uzavřena Pošta Partner ve Skryjích č.p.68 z důvodu dovolené.
Vývěska
11.10.2017 26.10.2017
Zahájení řízení - pokácení dřevin rostoucích mimo les - Jana Levá
Vývěska
20.9.2017 23.10.2017
Pozvánka na první zasedání volební komise - volby 2017
Volby
21.8.2017 22.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR 2017 - počet členů volební komise
Vývěska
4.9.2017 22.10.2017
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby PS PČR 2017
Vývěska
4.10.2017 20.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vývěska
4.10.2017 20.10.2017
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2017
Zasedání zastupitelstva
22.6.2017 30.9.2017
Opatření obecné povahy při nedostatku vodyZÁKAZ ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ.
Informace pro občany, tiskové zprávy
5.9.2017 26.9.2017
Záměr Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
5.9.2017 26.9.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Skryje dne 26.9.2017
Zasedání zastupitelstva
20.7.2017 24.8.2017
Dražební vyhláška - Ciprová Helena
Vývěska
13.6.2017 27.6.2017
Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 27.6.2017
Zasedání zastupitelstva
9.6.2017 24.6.2017
Zápis a usnesení ze zasedání ZO Skryje dne 31.5.2017
Zasedání zastupitelstva
2.5.2017 7.6.2017
Dražební vyhláška - Cipra Lukáš
Vývěska
15.5.2017 31.5.2017
Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 31.5.2017
Dokumenty zastupitelstva obce
15.5.2017 31.5.2017
Záměr Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
28.4.2017 29.5.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Vývěska
8.5.2017 28.5.2017
Rozhodnutí - rušení údaje o místu trvalého pobytu - Eva Vaňková
Vývěska
20.4.2017 5.5.2017
Opatření obecné povahy-stanovenímístní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vývěska
20.2.2017 1.5.2017
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy - Broumy
Vývěska
3.4.2017 29.4.2017
Dražební vyhláška - Šírer Jan
Vývěska
11.4.2017 26.4.2017
Dočasné uzavření Pošty Partner ve Skryjích

Z technických důvodů bude Pošta partner ve Skryjích zavřena od 19.4. do 2.5.2017.

Informace pro občany, tiskové zprávy
11.4.2017 26.4.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.4.2017
Vývěska
22.3.2017 20.4.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Skryje dne 19.4.2017
Vývěska
28.3.2017 18.4.2017
Rozhodnutí o pokácení stromu - smrk pichlavý
Vývěska
23.3.2017 11.4.2017
Pravidla rozpočtového provizoria - SOORDO
Dokumenty zastupitelstva obce
8.3.2017 8.4.2017
Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Informace pro občany, tiskové zprávy
13.3.2017 31.3.2017
Zápis ze zasedání ZO Skryje dne 6.3.2017
Dokumenty zastupitelstva obce
14.3.2017 29.3.2017
Oznámení o zahájení ve věci pokácení smrku pichlavého na pozemku p.č.st.118 v k.ú. Skryje nad Berounkou
Vývěska
21.2.2017 25.3.2017
Skryje - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Vývěska
21.2.2017 8.3.2017
Dražební vyhláška - Ciprová Helena
Vývěska
16.2.2017 3.3.2017
Záměr Obce Skryje

Obec Skryje vyhlašuje záměr

Zasedání zastupitelstva
1.2.2017 2.3.2017
Výroční zpráva podle zk.č.106/1999 Sb. za rok 2016
Dokumenty zastupitelstva obce
13.2.2017 28.2.2017
Rozhodnutí o pokácení stromu - douglaska tisolistá
Informace pro občany, tiskové zprávy
13.2.2017 28.2.2017
Vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán
Informace pro občany, tiskové zprávy
23.1.2017 10.2.2017
Zahájení řízení - pokacení dřeviny rostoucí mimo les- Obec Skryje
Informace pro občany, tiskové zprávy
19.1.2017 3.2.2017
Směrnice č.1/2017 ke způsobu zajišťování služeb pro občany
Informace pro občany, tiskové zprávy
13.12.2016 28.12.2016
Dražební vyhláška - Grillová Judita
Vývěska
6.12.2016 21.12.2016
Uzavření silnice Týřovice - Nezabudice
Vývěska
1.12.2016 21.12.2016
Záměr Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
8.12.2016 19.12.2016
Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2016
Zasedání zastupitelstva
13.11.2016 18.12.2016
Oznámení o projednávání Zadání Územního plánu Skryje
Dokumenty zastupitelstva obce
8.9.2016 16.11.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace pro občany, tiskové zprávy
5.10.2016 10.11.2016
Přerušení dodávky elektřiny 9.11.2016
Vývěska
19.10.2016 3.11.2016
OOP pro Středočeský kraj
Vývěska
18.10.2016 2.11.2016
UPOZORNĚNÍ - Povinnost kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
Vývěska
21.9.2016 31.10.2016
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí
Vývěska
10.10.2016 25.10.2016
Výsledky voleb do ZK konané ve dnech 7. a 8.října 2016 v obci Skryje
Volby
29.9.2016 14.10.2016
Uzavírka silnice v úseku Týřovice - Nezabudice
Informace pro občany, tiskové zprávy
26.9.2016 12.10.2016
Usnesení ZO Skryje ze dne 21.9.2016
Zasedání zastupitelstva
26.9.2016 11.10.2016
Dražební vyhláška - Ciprová Helena
Vývěska
20.9.2016 9.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb
Vývěska
8.9.2016 30.9.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 26.9.2016 v obci Skryje
Vývěska
12.9.2016 27.9.2016
Rozhodnutí pokácení - Petr Piták Kladno
Vývěska
8.9.2016 23.9.2016
Dražební vyhláška č.j.197EX6297/15-38
Vývěska
8.9.2016 23.9.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.9.2016
Zasedání zastupitelstva
2.8.2016 17.8.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - stanovení min. počtu členů okrskové volební komise.
Vývěska
18.7.2016 2.8.2016
Rozhodnutí - výherní hrací přístroj
Informace pro občany, tiskové zprávy
7.7.2016 22.7.2016
Dražební vyhláška - Koblic Miroslav
Informace pro občany, tiskové zprávy
4.7.2016 19.7.2016
Usnesení ze zasedání ZO dne 27.6.2016
Zasedání zastupitelstva
27.6.2016 12.7.2016
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Křivoklátsko na období 2017-2026
Vývěska
23.6.2016 8.7.2016
Záměr Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
10.6.2016 25.6.2016
Záměr obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
10.6.2016 25.6.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Zasedání zastupitelstva
10.6.2016 25.6.2016
Zpráva z přezkumu hospodaření Obce Skryje za rok 2015
Zasedání zastupitelstva
10.6.2016 25.6.2016
Návrh Zadání ÚP Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
10.6.2016 25.6.2016
Pozvánka na VZ 27.6.2016
Zasedání zastupitelstva
6.6.2016 21.6.2016
OOP-Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
Vývěska
23.5.2016 7.6.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa 2015 - 2024
Vyhlášky
29.4.2016 30.5.2016
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Vývěska
12.4.2016 28.4.2016
Návrh vyrovnaného rozpočtu SOORZDO na rok 2016 + Návrh závěrečného účtu SOORZDO na rok 2015
Dokumenty zastupitelstva obce
12.4.2016 27.4.2016
Usnesení - dražební vyhláška
Dokumenty zastupitelstva obce
30.3.2016 14.4.2016
Usnesení ze zasedání ZO dne 21.3.2016
Zasedání zastupitelstva
13.3.2016 28.3.2016
Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 21.3.2016
Zasedání zastupitelstva
5.3.2016 21.3.2016
Záměr Obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
1.3.2016 16.3.2016
Žádost o zjištění neznámého vlastníka pozemku v k.ú. Skryje nad Berounkou.
Dokumenty zastupitelstva obce
2.2.2016 17.2.2016
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatńování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období(únor 2012 - leden 2016)
Dokumenty zastupitelstva obce
2.2.2016 17.2.2016
Usnesení ze zasedání ZO Skryje dne 27.1.2016
Zasedání zastupitelstva
1.2.2016 16.2.2016
Ceník služeb Obce Skryje od 1.2.2016
Informace pro občany, tiskové zprávy
27.1.2016 15.2.2016
OZV 1/2016 o místním poplatku za odpad
Informace pro občany, tiskové zprávy
19.1.2016 4.2.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Skryje dne 27.1.2016
Zasedání zastupitelstva
14.1.2016 29.1.2016
Sdělení - existence sítí
Informace pro občany, tiskové zprávy
12.1.2016 28.1.2016
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška, Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
Vývěska
12.1.2016 27.1.2016
Zápis dětí do 1.ročníku základní školy
Informace pro občany, tiskové zprávy
12.1.2016 27.1.2016
Sdělení - Úřad práce Rakovník
Ostatní dokumenty
7.1.2016 22.1.2016
Výroční zpráva za rok 2015 podle zk.č.106/1999 Sb.
Vývěska
4.1.2016 19.1.2016
OZV č.1/2015 o odpadech
Vyhlášky
4.1.2016 19.1.2016
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Vyhlášky
22.12.2015 6.1.2016
Usnesení ze zasedání ZO dne 17.12.2015
Dokumenty zastupitelstva obce
9.12.2015 24.12.2015
Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 17.12.2015
Dokumenty zastupitelstva obce
1.12.2015 16.12.2015
Záměr Obce Skryje
Dokumenty zastupitelstva obce
19.6.2015 31.10.2015
Svoz nebezpečného odpadu 31.10.2015
Informace pro občany, tiskové zprávy
29.9.2015 14.10.2015
Usnesení ze zasedání ZO Skryje ze dne 23.9.2015
Zasedání zastupitelstva
7.9.2015 25.9.2015
Oznámení- Plán péče o PR Jezírka
Vývěska
8.9.2015 25.9.2015
Záměr obce Skryje
Zasedání zastupitelstva
15.9.2015 23.9.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
10.8.2015 28.8.2015
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - zákaz odběru povrchových a podzemních vod v ORP Rakovník a k.ú. Skryje nad Berounkou pro vybrané účely
Vývěska
21.7.2015 19.8.2015
Výběrové řízení na pracovní místo "Administrativní pracovník - pracovník pro zajištění služeb pro Českou poštu, s.p..

Obec Skryje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo.

Vývěska
30.6.2015 15.7.2015
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25.6.2015
Dokumenty zastupitelstva obce
16.6.2015 1.7.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Skryje 25.6.2015
Zasedání zastupitelstva
10.6.2015 26.6.2015
Záměr Obce Skryje na VZ 25.6.2015
Zasedání zastupitelstva
28.4.2015 14.5.2015
Zápis z jednání ZO obce Skryje ze dne 22.4.2015
Zasedání zastupitelstva
16.4.2015 1.5.2015
Rozhodnutí o pokácení stromů Jana Steidl- Kindernayová a Pavel Steidl, Skryje
Vývěska
3.4.2015 30.4.2015
Povolení ke kácení dřevin L. Skolilová
Vývěska
14.4.2015 29.4.2015
Očkování psů

Očkování psů, koček a hospodářského zvířectva se uskuteční dne 22.4.2015 v 16.00 hod. na parkovišti u kostela

Informace pro občany, tiskové zprávy
14.4.2015 29.4.2015
Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 22.4.2015
Zasedání zastupitelstva
7.4.2015 22.4.2015
Povolení ke kacení dřevin Ing. Josef Krch
Vývěska
1.4.2015 22.4.2015
Návrh schodkového rozpočtu SOORZDO
Vývěska
1.4.2015 22.4.2015
Návrh schodkového rozpočtu SOORPZDO + Návrh závěrečného účtu
Vývěska
31.3.2015 16.4.2015
Zápis z jednání ZO Obce Skryje ze dne 25.3.2015
Zasedání zastupitelstva
18.3.2015 2.4.2015
Obědy z Hobby centra

Od pátku 20.3.2015 se v jídelně Hobby centra opět vaří obědy pro občany.

Vývěska
17.3.2015 2.4.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.3.2015

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva Obce Skryje dne 25.3.2015

Zasedání zastupitelstva
10.3.2015 25.3.2015
Návrh schodkového rozpočtu Obce Skryje na rok 2015

Návrh schodkového rozpočtu Obce Skryje na rok 2015

Zasedání zastupitelstva
10.3.2015 25.3.2015
Záměr Obce Skryje

Obec Skryje vyhlašuje záměr

Zasedání zastupitelstva
9.3.2015 24.3.2015
Rozhodnutí o pokácení dřevin na pozemku p.č.75 v k.ú. Skryje nad Berounkou

Rozhodnutí o pokácení dřevin na pozemku p.č.75 v k.ú. Skryje nad Berounkou

Vývěska
1.1.2015 23.1.2015
Výběrové řízení na pozici účetní - administrativní pracovník

Obec Skryje vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní - administrativní pracovník

Vývěska
22.12.2014 6.1.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Skryje ze dne 17.12.2014
Zasedání zastupitelstva
10.12.2014 25.12.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Skryje dne 17.12.2014
Zasedání zastupitelstva
2.12.2014 17.12.2014
Záměr Obce Skryje

Obec Skryje vyhlašuje záměr

Dokumenty zastupitelstva obce
2.12.2014 17.12.2014
Záměr Obce Skryje

Obec Skryje vyhlašuje záměr.

Zasedání zastupitelstva
11.10.2014 27.11.2014
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Skryje

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Skryje

Vývěska
11.11.2014 26.11.2014
Zápis ze zasedání 7.11.2014

Zápis ze zasedání 7.11.2014

Zasedání zastupitelstva
30.10.2014 14.11.2014
Pozvánka na zasedání 7.11.2014

P O Z V Á N K A

na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Skryje, které se koná dne 7.11.2014 v 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu .

Zasedání zastupitelstva
30.9.2014 16.10.2014
Usnesení 24.9.2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva
24.9.2014 9.10.2014
Místo konání voleb

Místo konání voleb

Vývěska
9.9.2014 26.9.2014
Záměr obce

Obec Skryje vyhlašuje záměr:

- vypůjčit část pozemku p.č. 131/6 v k.ú. Skryje nad Berounkou

- schválit rozpočtové opatření 1/2014

Vývěska
9.9.2014 26.9.2014
Pozvánka na zasedání 24.9.2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 24.9.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zasedání zastupitelstva
26.8.2014 16.9.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Vývěska
24.7.2014 13.8.2014
Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na zajištění zájemce o koupi majetku v k.ú. Skryje nad Berounkou

Vývěska
19.7.2014 3.8.2014
Výzva k podání návrhů do územního plánu

Výzva k podání návrhů do územního plánu

Vývěska
26.6.2014 18.7.2014
Usnesení 26.6.2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva
11.6.2014 13.7.2014
Směrnice K provádění rozpočtových opatření a rozpočtových změn

Směrnice K provádění rozpočtových opatření a rozpočtových změn

Vývěska
11.6.2014 9.7.2014
Zpráva finanční výboru ke schválení účetní závěrky

Zpráva finanční výboru ke schválení účetní závěrky

Vývěska
11.6.2014 28.6.2014
Vyhláška 2014/1

Vyhláška 2014/1

Vyhlášky
11.6.2014 28.6.2014
Záměr obce

Záměr obce Skryje

Vývěska
11.6.2014 28.6.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013

Vývěska
11.6.2014 28.6.2014
Účetní závěrka za rok 2013

Účetní závěrka za rok 2013

Vývěska
11.6.2014 28.6.2014
Směrnice 2014/1

Směrnice 2014/1

Vývěska
11.6.2014 28.6.2014
Pozvánka na zasedání 26.6.2014

Pozvánka na veřejné zasedání, které se koná dne 26.6.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zasedání zastupitelstva
15.4.2014 2.6.2014
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Střed. kraj

k nahlédnutí jsou zpřístupněny hromadné předpisné seznamy se stanovením daně z nemovitých věcí za rok 2014

Vývěska
10.3.2014 26.4.2014
Návrh rozpočtu pro rok 2014

Návrh schodkového rozpočtu

Vývěska
10.4.2014 19.4.2014
Očkování psů 18.4.2014 18:00 na parkovišti

Dne 18.4.2014 od 18.00 hod. proběhne na parkovišti ve Skryjích očkování psů a ostatního domácího a hospodářského zvířectva.

Vývěska
31.3.2014 18.4.2014
Usnesení 26.3.2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 26.3.2014

Zasedání zastupitelstva
10.3.2014 31.3.2014
Záměr obce

Záměr obce - schodkový rozpočet, prodej pozemku, výpůjčka pozemku, prodej dřeva

Vývěska
10.3.2014 31.3.2014
Pozvánka na zasedání 26.3.2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná dne 26.3.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zasedání zastupitelstva
14.3.2014 29.3.2014
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2014

Vývěska
14.3.2014 29.3.2014
Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2014

Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2014

Vývěska
25.1.2014 20.2.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 23.1.2014
Zasedání zastupitelstva
5.1.2014 23.1.2014
Záměr obce rozpočtové opatření

schválit rozpoctové opatrení c.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Zasedání zastupitelstva
5.1.2014 23.1.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.1.2014
Zasedání zastupitelstva
16.12.2013 2.1.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 9.12.2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva
24.11.2013 18.12.2013
Rozpočtové provizorium 2014
Vývěska
20.11.2013 9.12.2013
Záměr obce - pronájem Kurtů
Vývěska
20.11.2013 9.12.2013
Záměr obce - pronájem Kurtů
Vývěska
24.11.2013 9.12.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.12.2013 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva
8.10.2013 6.11.2013
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - prodej č.p.57

Vývěska
17.10.2013 5.11.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 16.10.2013
Zasedání zastupitelstva
8.10.2013 23.10.2013
Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání, které se konalo dne 25.9.2013

Zasedání zastupitelstva
1.10.2013 16.10.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.10.2013
Zasedání zastupitelstva
1.10.2013 16.10.2013
Záměr obce cesta V Lázu a plán inventur
Zasedání zastupitelstva
9.9.2013 25.9.2013
Pozvánka na zasedání 25.9.2013

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 25.9.2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zasedání zastupitelstva
26.6.2013 24.7.2013
Usnesení 25.6.2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 25.6.2013

Zasedání zastupitelstva
10.6.2013 26.6.2013
Záměr obce Skryje
Vývěska
11.6.2013 26.6.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.6.2013

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Skryje, které se koná v zasedací místnosti obedního úřadu v 18:00 hodin dne 25.6.2013.

Zasedání zastupitelstva
31.3.2013 15.4.2013
Prezentace Komplexní pozemkové úpravy

Prezentace, kterou starosta obce Josef Jedlička přednesl, o čem jsou komplexní pozemkové úpravy.

Vývěska
19.3.2013 4.4.2013
Návrh rozpočtu pro rok 2013

Návrh rozpočtu pro rok 2013.

Vývěska
4.3.2013 27.3.2013
Pozvánka na zasedání 27.3.2013

Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná dne 27.3.2013.

Zasedání zastupitelstva
25.1.2013 16.2.2013
Usnesení 25.1.2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 25.1.2013

Zasedání zastupitelstva
26.1.2013 10.2.2013
Výsledky presidentských voleb

Výsledky presidentských voleb

Vývěska
10.1.2013 30.1.2013
Záměr obce tombola, řezivo
Vývěska
12.1.2013 27.1.2013
Výsledky presidentských voleb

Volba prezidenta republiky, 1. kolo, 11. a 12. ledna 2013

Výsledky ve volebním okrsku č.1 v obci Skryje

Vývěska
10.1.2013 26.1.2013
Pozvánka na zasedání 25.1.2013

Pozvánka na zasedání, které se bude konat dne 25.1.2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zasedání zastupitelstva