Informace o podávání oznámení veřejnými funkcionáři

Veřejní funkcionáři, tj. starosta a místostarosta obce podávají evidenčnímu orgánu oznámení dle § 9, 10 a 11 zákona (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích). Oznámení se podává i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo.

Lhůta k podání je do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkonu funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován (zvolen) do (další) funkce nebo každoročně do 30. června následujícího kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok.

Oznámení se podávají evidenčnímu orgánu na formuláři, který určuje vyhláška.

Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž se za písemnou podobu pokládá též elektronická forma opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými.