Evidenční orgán

Evidenčním orgánem je starosta, který:

vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných starostou (tedy jím samým) a místostarostou,

umožňuje osobní nahlédnutí do registru zájemcům na základě písemné žádosti,

umožňuje nahlédnutí do registru zájemcům prostřednictvím veřejné datové sítě na základě udělení uživatelského jména a přístupového hesla a to po podání a ověření žádosti.

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma