Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek skryje.cz je Obecní úřad, Skryje č. p. 15, 270 42  Skryje, který je oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna licenční a autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách skryje.cz, a to včetně textu, designu stránek, grafiky, fotografií, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami užití. Tyto Podmínky užití se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami užití tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatelů.
Podmínky užití pokrývají zásady sběru, zpracovávání a použití osobních údajů na základě GDPR.

(General Data Protection Regulation - Nařízení ochrany osobních dat fyzických osob)

Možnost kontaktování přes webové stránky www.skryje.cz

Webové stránky Provozovatele umožňují rychlé elektronické kontaktování Provozovatele a elektronickou komunikaci s Provozovatelem. Požadavek na komunikaci zahrnuje jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní kontakt. Pokud Uživatel kontaktuje Provozovatele přes kontaktní formulář nebo emailem, osobní údaje jsou uloženy na hostingových serverech společnosti Web4ce, s.r.o., se sídlem Pšenčíkova 674, Praha 4, 142 00, IČ: 27148122, DIČ: CZ27148122, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99921, která garantuje zpracovávání osobních údajů podle GDPR , na interních serverech Provozovatele, popř. na serverech administrátora webových stránek. Data dobrovolně  poskytnutá Uživatelem za účelem kontaktu se společností jsou uložena za účelem kontaktování subjektu na dobu neurčitou.

K poskytnutým datům má přístup a svolení data v případě potřeby pracovně udržovat a zpracovávat i na osobním serveru pouze spolupracující pověřená osoba pro práci na vývoji a rozvoji webových stránek. V případě zájmu o kontaktování této pověřené osoby pro tyto účely využijte emailovou adresu podatelna@skryje.cz.

Data získaná tímto způsobem se žádným způsobem nepředávají třetí straně.

V případě dotazů, popř. požadavku na výmaz osobních dat ze serverů Provozovatele, kontaktujete Provozovatele na emailové adrese na podatelna@skryje.cz. 

Přihlášení se k odběru novinek

Pro přihlášení se k odběru novinek a akcí z webových stránek Poskytovatele je možno využít kontaktního formuláře na webové stránce https://www.skryje.cz. Přihlášením se k odběru uživatel souhlasí vedle zpracovávání osobních údajů se zasíláním novinek a akcí na jím uvedenou emailovou adresu a zpracováváním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru Obecního úřau Skryje. 

V případě zájmu o zrušení odběru novinek uživatel oznámí tuto změnu Obecnímu ǔřadu Skryje, a to pomocí kontaktních formulářů, emailem na adresu podatelna@skryje.cz nebo písemně na adresu Provozovatele Obecní úřad Skryje č. p. 15,, 270 42  Skryje.

Bezpečnost

Přenos dat pře internet není stoprocentně bezpečný. Je naši snahou zabezpečit bezpečnost v nejvyšší míře, ale nemůžeme ji garantovat. Každé zaslání osobních údajů je osobním rizikem Uživatele. Jakmile osobní data obdržíme, budeme striktně dodržovat bezpečnost jejich uložení a zpracování za účelem prevence neautorizovaného zásahu.

Práva Uživatele

GDPR dává Uživatelům právo přístupu k jejich osobním údajům držených Provozovatelem. Pokud si přejete zjistit jaké osobní informace o vás uchováváme, kde a pro jaké účely, kontaktujte Provozovatele poštou na adrese Provozovatele Obecní úřad Skryje č. p. 15,, 270 42  Skryje. nebo emailem na adrese podatelna@skryje.cz.  

Cookies         

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách skryje.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost třetí strany.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Autor

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat administrátora webových stránek emailem na adrese podatelna@skryje.cz.

Prohlášení o přístupnosti

Na webových stránkách jsou informace související s výkonem veřejné správy zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace se snaží vyhovět požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti

Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. U těchto dokumentů je uveden v hranaté závorce typ dokumentu a jeho velikost v kB.

Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu:

Adobe Reader
Microsoft Word Viewer
Microsoft Excel Viewer

Podporované prohlížeče

Podporovány jsou následující prohlížeče vždy nejméně v aktuální a předcházející verzi:

IE od verze 9
MS Edge
Firefox
Google Chrome
Safari