Povinně zveřejňované informace

V souladu s ustanovením § zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších změn předkládá Obec Skryje tuto výroční zprávu:

 • a) počet podaných žádostí o informace: 0
 • b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 • d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 • e) počet stížností podaných podle §16a: 0
 • f) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Informace jsou občanůmsdělovány prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů – především na zasedání zastupitelstva obce a při osobních kontaktech s občany.
 
V průběhu roku starosta, zaměstnanec obecního úřadu i ostatní členové zastupitelstva poskytli značné množství ústních, telefonických i písemných informací institucím a občanům, kteří se na OÚ obrátili. I když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. V platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Ing. Josef Jedlička,
starosta obce

Ve Skryjích dne 21.2.2015

 
 1. Název

  Oficiální název: Obec Skryje

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Skryje byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení

  Kontaktní údaje povinného subjektu

  1. Kontaktní poštovní adresa

   Obec Skryje
   Skryje č. p. 15
   270 42 Skryje

  2. Adresa úřadovny

   Skryje č. p. 15
   270 42 Skryje

  3. Úřední hodiny

   Úterý: 17.00-19.00

   Pátek: 18.00-19.00 od 1. května do 30. září

  4. Telefonní čísla

   Tel.: 313 550 223, 724 356 507

  5. Čísla fax

   Fax: 313 550 223

  6. Adresa internetové stránky

   www.skryje.cz

  7. Adresa e-podatelny

   Email: podatelna@skryje.cz

  8. Adresa e-podatelny

   Email: podatelna@skryje.cz

   Datová schránka: p64bw4x

 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

  Česká spořitelna a.s.

  540601309/0800

 6. IČ: 00244392

 7. DIČ

  DIČ: obec není plátcem DPH

 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návod pro řešení životních situací
 14. Předpisy

  Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy

   Vyhlášky obce Skryje naleznete v archivu úřední desky v kategorii Vyhlášky.

 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.