Hranice památkové zóny

Hranice památkové zóny je vyznačena v územním plánu obce čarou z černých kruhů:

Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma