Horniny oblasti

Více..

Ubytovací kniha cizinců (hostů) č. 1 p. Antonína Šindlera


Výpisky z dokumentu

Ubytovací kniha cizinců (hostů) č. 1 p. Antonína Šindlera vedená v letech 1914 1927 v restauraci a hotelu Šindler ve Skryjích

pořídil a poskytl Václav Micka

V ubytovací knize cizinců byly uváděny následující údaje: Den přistěhování, Jméno a příjmení, Stav neb zaměstnání, Obyčejné bydliště, Listiny cestovní, S kým cestuje a Den, kdy a směr, kam odcestoval. Uvedené údaje byly psány v českém, německém a francouzském jazyce.

Níže jsou chronologicky uvedeny údaje o návštěvách českých i zahraničních geologů a paleontologů zapsané v této knize.

1.7.1921 Dr. R. Kettner, S. Kodym, K. Zapletal, J. Šulc – geologická expedice

14.7.1921 Prof. C. Klouček, V. Kraft, J. Černý – geologická expedice

Více..

Přehled nejdůležitějších lokalit

Kamenná hůrka

Lokalita se nachází na zalesněném vrchu, cca 1000 m západně od křižovatky silnic v obci Týřovice. V řadě malých opuštěných jam a lůmků se vyskytují milečské světlešedé křemenné pískovce a slepence tvořené převážně křemennými zrny, valouny. Nejčastěji zde můžeme nalézt misky ramenonožců Pompeckium a Jamesella, vzácněji pak zbytky trilobita rodu Ellipsocephalus.

Více..

Historie paleontologických a geologických výzkumů

První zmínka o sběru zdejších zkamenělin pochází z roku 1832 od V. Krolmuse faráře z nedalekého Zvíkovce. Až o rok později v roce 1833 sem zavítal francouzský inženýr J. Barrande, jemuž patří vědecké prvenství v popisu trilobitů a v položení základů stratigrafického členění hornin skryjsko-týřovické oblasti.

Více..