Narovnání kříže na věži kostela

Narovnání kříže na věži kostela