Roubené stavby lidové architektury

K místním památníkům minulosti patří i roubené stavby lidové architektury (čp. 5, 6, 7, 8, 45). Především pak usedlost čp. 4, která se vedle obytné části skládá i ze špýcharu a kolny.

Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma