Kostel Sv. Archanděla Michaela

Skryjský kostel, který se nachází v samotném středu obce, je ve Skryjích zmiňován již v pol. 14. století. Dnešní stavba v její barokní podobě se datuje do roku 1713.

Pan Radmil Konvalinka za pomoci zastupitelstva Obce Skryje zorganizovali Narovnání kříže na věži kostela, která přinesla mnohá překvapení.

Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma