Ptačí oblast Křivoklátsko

Předmět ochrany: Populace včelojeda lesního, výra velkého, kulíška nejmenšího, ledňáčka říčního, žluny šedé, strakapouda prostředního, lejska malého, lejska bělokrkého a jejich biotopy

výměra: 31960.15 ha

katastrální území: mimo jiné také Skryje nad Berounkou

vyhlásil: Vláda ČR, 8.12.2004, Výnos 684/2004 Sb.

Ústřední seznam ochrany přírody