Ceník služeb

Půjčovné/služby

 
Malá kára v katastru obce
Velký vlek v katastru obce
Vozík za auto
Dovoz vody
Vyvážení jímky cisternou 3 m3
Vyvážení jímky cisternou 5 m3
Kango/sbíječka
Žebřík + dovoz 50
Míchačka
Posekání trávy křovinořezem /sekačkou za hod.
Mulčování pozemku za ha
Vrátek
Okružní pila
Štěpkování drtičem za hod.
Trvale bydlící
100
200
100
100
100
170
100
50
100
200
1200
50
100
250
Rekr. nemovitosti
200
300
100
100
200
350
200
100
200
300
1200
100
200
 
Podnikatelé
200
400
 
 
300
500
200
100
200
300
1200
100
200
 
Ostatní podnikatelé
 
 
 
 
400
670
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prodej

Obecní pozemky pod zastavěnou plochou a v intravilánu obce
Pohled organizacím malý
Pohled organizacím velký
Pohled občanům malý
Pohled občanům velký
150/m2
3.50 Kč/kus
4.50 Kč/kus
4.00 Kč/kus
5.00 Kč/kus

 

Pronájem

Obecních pozemků
(v intravilánu a extravilánu obce)
Hrobové místo kategorie I.
Hrobové místo kategorie II.
Hrobové místo kategorie III.
7 Kč/m2 za rok + každoroční valorizace na základě inflace podle údajů českého statistického úřadu
50 Kč/rok
70 Kč/rok
100 Kč/rok

 

Doprava

 
Traktorem mimo katastr obce
Opotřebení traktoru
* Doprava Peugeotem - sport, závody
** Doprava Peugeotem - lékař, doprava ze ZŠ (min. 3 dopravované osoby)
Doprava Peugeotem - kultura, zájmové sdružení občanů
***Doprava Peugeotem - ostatní
Trvale bydlící
20 Kč/km2
100
0 Kč/km
3 Kč/km
4 Kč/hod.
10 Kč/hod.
Rekr. nemovitosti
30 Kč/km2
100
 
 
 
 
Podnikatelé
30 Kč/km2
100    
 
 
 
 
 
Vysvětlivky

* Řidič musí mít platný ŘP a školení řidičů

** Řidič musí mít platný ŘP a školení řidičů, úhrada za ujeté km může být uskutečněna přímým nákupem PHM podle ujetých km, kontrola ǔčtenky

*** pouze řidičem v PS, DPP nebo DPČ s Obcí Skryje

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma