Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 26.10. a 9. 11. (více zde)

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma