Dne 23. 3. 2019 proběhne odvoz nebezpečného odpadu v 8.00 hod. na parkovišti

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma