V sobotu 23. března přijďte na maškarní ples!

Zveme vás 23. března na skryjský obecní maškarní ples. Připravujeme pro vás tombolu se supercenami.

 

 

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma