Adventní koncert

Nazapomeňte na Adventní koncert, který je již 22. 12. 2018.

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma