NENAVŠTĚVUJTE SKRYJE ! ! !

ŽÁDÁME VŠECHNY TURISTY I OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY, ABY PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

RESPEKTOVALI NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB

 A NEJEZDILI DO NAŠÍ OBCE !!!!!

STOVKY LIDÍ TOTO NAŘÍZENÍ  KAŽDÝ VÍKEND PORUŠUJÍ A OHROŽUJÍ NÁKAZOU ZDEJŠÍ OBYVATELE.

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME, AŽ NOUZOVÝ STAV POMINE.

VYDRŽTE  A TEĎ OPRAVDU   N E J E Z D Ě T E !!!!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma