Úřední deska (stav ke dni 26.02.2018)

Úřední deska Obecního úřadu v obci Skryje má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází u vchodu do budovy Úřadu. Je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena se dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Umístění je zachyceno na obrázku.

Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.2.2018 7.3.2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
13.2.2018 28.2.2018 Rozhodnutí o výřezu křovin - Obec Skryje
22.3.2017 31.12.2019 Rozpočtový výhled pro rok 2018 - 2019- Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Vývěska

Vše, co má obec v povinnosti vyvěšovat na úřední desku.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.2.2018 28.2.2018 Rozhodnutí o výřezu dřevin - J.Jedlička
20.12.2017 31.12.2018 Schválený schodkový rozpočet svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018
21.11.2017 31.12.2018 Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018
19.9.2017 1.4.2018 Návrh opatření obecné povahy - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
19.9.2017 nikdy Ceník služeb Obce Skryje od 27.6.2017
16.5.2017 30.4.2018 Rozpočtové opatření č.2/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
16.5.2017 30.4.2018 Rozpočtové opatření č.1/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
Zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.12.2017 1.1.2019 Zápis a usnesení ze zasedání ZO Skryje dne 20.12.2017 + schválení schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2018
28.6.2017 30.6.2018 Zápis ze zasedání ZO Skryje dne 27.6.2017 + závěrečný účet + FIN 2-12 + výkaz zisku a ztráty + rozvaha + příloha
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2018 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.