Úřední deska (stav ke dni 15.08.2018)

Úřední deska Obecního úřadu v obci Skryje má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází u vchodu do budovy Úřadu. Je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena se dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Umístění je zachyceno na obrázku.

Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.7.2018 nikdy KPÚ Skryje - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
22.3.2017 31.12.2019 Rozpočtový výhled pro rok 2018 - 2019- Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Vývěska

Vše, co má obec v povinnosti vyvěšovat na úřední desku.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
27.7.2018 31.12.2018 Opatření obecné povahy při nedostatku vody
26.6.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.2/2018
21.6.2018 7.10.2018 Počet členů ZO Skryje ve volebním období 2018 - 2022
29.5.2018 nikdy Informační povinnost v souvislosti s nařízením GDPR
25.5.2018 30.6.2019 Schválený závěrečný účet Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti okresu Rakovník + přílohy
8.3.2018 31.12.2018 Rozpočtové změny roku 2018 - Rozpočtové opatření č.1
20.12.2017 31.12.2018 Schválený schodkový rozpočet svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018
21.11.2017 31.12.2018 Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018
19.9.2017 nikdy Ceník služeb Obce Skryje od 27.6.2017
Zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
26.6.2018 31.12.2018 Usnesení + zápis ze zasedání ZO Skryje ze dne 19.6.2018 - upravený v souladu s Nařízením GDPR
31.5.2018 1.7.2019 Návrh závěrečného účtu Obce Skryje za rok 2017 s výhradou, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Skryje za rok 2017, sestava FIN2-12M za období 12/2017, Rozvaha za období 12/2017, Příloha k rozvaze 12/2017, Výkaz zisku a ztrát 12/2017
9.5.2018 31.5.2019 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - Návrh závěrečného účtu za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017, Výkaz FIN2-12, Rozvaha, Příloha k rozvaze, Výkaz zisku a ztrát...
5.1.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.4/2017
29.12.2017 1.1.2019 Zápis a usnesení ze zasedání ZO Skryje dne 20.12.2017 + schválený schodkový rozpočet Obce Skryje na rok 2018
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2018 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.