Úřední deska (stav ke dni 12.12.2017)

Úřední deska Obecního úřadu v obci Skryje má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází u vchodu do budovy Úřadu. Je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena se dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Umístění je zachyceno na obrázku.

Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.11.2017 27.1.2018 Volby 2018 - prezident - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
28.11.2017 27.1.2018 Volba prezidenta ČR 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
15.11.2017 31.12.2017 Rozpočtové změny roku 2017 - Rozpočtové opatření č.3
22.3.2017 31.12.2019 Rozpočtový výhled pro rok 2018 - 2019- Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Vývěska

Vše, co má obec v povinnosti vyvěšovat na úřední desku.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
21.11.2017 31.12.2018 Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018
19.9.2017 1.4.2018 Návrh opatření obecné povahy - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
19.9.2017 nikdy Ceník služeb Obce Skryje od 27.6.2017
16.5.2017 30.4.2018 Rozpočtové opatření č.2/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
16.5.2017 30.4.2018 Rozpočtové opatření č.1/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
10.5.2017 31.12.2017 Schválený závěrečný účet SDOOR za rok 2016 + schválený vyrovnaný rozpočet SDOOR na rok 2017
26.4.2017 31.12.2017 Rozpočtové změny roku 2017 - rozpočtové opatření č.2
24.3.2017 31.12.2017 Návrh závěrečného účtu + Návrh vyrovnaného rozpočtu - SOORDO
21.3.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.1/2017
29.11.2016 31.12.2017 Rozpočtový výhled 2017 - 2019, Rozpočtové opatření č.1, Rozpočtové opatření č.2 za rok 2016
Zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.12.2017 20.12.2017 Návrh schodkového rozpočtu Obec Skryje na rok 2018
4.12.2017 20.12.2017 Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 20.12.2017
4.12.2017 20.12.2017 Záměr Obce Skryje - schodkový rozpočet, RO č.3/2017, Dodatek ke smlouvě s Českou poštou, dodatek ke smlouvě s S. Melichárkem č.p.126, dodatek ke smlouvě s Odpady Bohemia, pronájem obecních pozemků p.č. 997,284,122/2,283,443,244/1
28.6.2017 30.6.2018 Zápis ze zasedání ZO Skryje dne 27.6.2017 + závěrečný účet + FIN 2-12 + výkaz zisku a ztráty + rozvaha + příloha
9.6.2017 31.12.2017 Záměr Obce Skryje - Závěrečný účet za rok 2016, Účetní závěrka, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje za rok 2016.
22.12.2016 31.12.2017 Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 19.12.2016
29.11.2016 31.12.2017 Záměr Obce Skryje
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2017 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.