Úřední deska (stav ke dni 21.10.2017)

Úřední deska Obecního úřadu v obci Skryje má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází u vchodu do budovy Úřadu. Je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena se dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Umístění je zachyceno na obrázku.

Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.9.2017 23.10.2017 Pozvánka na první zasedání volební komise - volby 2017
22.3.2017 31.12.2019 Rozpočtový výhled pro rok 2018 - 2019- Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Vývěska

Vše, co má obec v povinnosti vyvěšovat na úřední desku.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
11.10.2017 26.10.2017 Zahájení řízení - pokácení dřevin rostoucích mimo les - Jana Levá
10.10.2017 27.10.2017 Uzavření Pošty Partner ve Skryjích - ve dnech 12.-13.10.2017 a 18.-27.10.2017 bude uzavřena Pošta Partner ve Skryjích č.p.68 z důvodu dovolené.
19.9.2017 31.10.2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN ČR
19.9.2017 1.4.2018 Návrh opatření obecné povahy - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
19.9.2017 9.11.2017 Dražební vyhláška - Lukáš Sádlo
19.9.2017 nikdy Ceník služeb Obce Skryje od 27.6.2017
4.9.2017 22.10.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby PS PČR 2017
21.8.2017 22.10.2017 Volby do PS Parlamentu ČR 2017 - počet členů volební komise
16.5.2017 30.4.2018 Rozpočtové opatření č.2/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
16.5.2017 30.4.2018 Rozpočtové opatření č.1/2017 - Svazek pro dopravní obslužnost
10.5.2017 31.12.2017 Schválený závěrečný účet SDOOR za rok 2016 + schválený vyrovnaný rozpočet SDOOR na rok 2017
26.4.2017 31.12.2017 Rozpočtové změny roku 2017 - rozpočtové opatření č.2
24.3.2017 31.12.2017 Návrh závěrečného účtu + Návrh vyrovnaného rozpočtu - SOORDO
21.3.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.1/2017
29.11.2016 31.12.2017 Rozpočtový výhled 2017 - 2019, Rozpočtové opatření č.1, Rozpočtové opatření č.2 za rok 2016
Zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
19.10.2017 31.10.2017 Pozvánka na zasedání ZO Skryje dne 31.10.2017
16.10.2017 31.10.2017 Záměr obce Skryje - Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na budovu č.p.126, Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na UP obce Skryje
28.6.2017 30.6.2018 Zápis ze zasedání ZO Skryje dne 27.6.2017 + závěrečný účet + FIN 2-12 + výkaz zisku a ztráty + rozvaha + příloha
9.6.2017 31.12.2017 Záměr Obce Skryje - Závěrečný účet za rok 2016, Účetní závěrka, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje za rok 2016.
22.12.2016 31.12.2017 Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 19.12.2016
29.11.2016 31.12.2017 Záměr Obce Skryje
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2017 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.