Paleontologie

Život ve zdejším kambriu

Trilobiti

Trilobiti jsou řazeni do kmene členovců (Arthropoda), třídy Trilobitoidea, česky trojlaločnatci. Jejich tělo, jak již sám latinský název napovídá, se skládá ze tří částí (laloků): hlavový štít (cephalon), trup (thorax) a ocasní štít (pygidium).

Poprvé se objevili v kambriu ve starších prvohorách asi před 550 milióny lety.

Číst dále: Život ve zdejším kambriu

 

Joachim Barrande

60ti letý J. Barrande v nejproduktivnějších létech svého života

Ke Skryjím neodmyslitelně patří osobnost Joachima Barranda.

Joachim Barrande se narodil 11. srpna 1799 v městečku Saugues ve Francii. Svojí životní dráhu začal na pařížském Stanislavově lyceum. V roce 1819 byl přijat na École Polytechnique. Po jejím dokončení studoval v letech 1821-1824 mostní a silniční stavitelství na École des Ponts et Chaussées, kde kromě znalostí z oboru stavby mostů a silnic, získal též mnohé vědomosti z oboru přírodních věd. Po zdárném vystudování, ve 22-ti letech, působil jako stavební inženýr v Bordeaux a v Saumuru a jako civilní inženýr se proslavil v Decize, kde je dodnes pýchou kraje jeho most přes Loiru.

Číst dále: Joachim Barrande

 

Horniny oblasti

Číst dále: Horniny oblasti

 

Historie paleontologických a geologických výzkumů

První zmínka o sběru zdejších zkamenělin pochází z roku 1832 od V. Krolmuse faráře z nedalekého Zvíkovce. Až o rok později v roce 1833 sem zavítal francouzský inženýr J. Barrande, jemuž patří vědecké prvenství v popisu trilobitů a v položení základů stratigrafického členění hornin skryjsko-týřovické oblasti.

Číst dále: Historie paleontologických a geologických výzkumů

 

Přehled nejdůležitějších lokalit

Kamenná hůrka

Lokalita se nachází na zalesněném vrchu, cca 1000 m západně od křižovatky silnic v obci Týřovice. V řadě malých opuštěných jam a lůmků se vyskytují milečské světlešedé křemenné pískovce a slepence tvořené převážně křemennými zrny, valouny. Nejčastěji zde můžeme nalézt misky ramenonožců Pompeckium a Jamesella, vzácněji pak zbytky trilobita rodu Ellipsocephalus.

Číst dále: Přehled nejdůležitějších lokalit

 
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2018 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.