Aktuality

 

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

                       

               

                     SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

        SE  USKUTEČNÍ  28.10. 2017  OD 8.00 DO 8.15

                              NA PARKOVIŠTI

                

                 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

                 SE  USKUTEČNÍ  11.11. 2017  OD 8.00

                                    TAMTÉŽ


 

 

Nebezpečné odpady:


Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice...

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

 

Pneumatiky:

-osobní, nákladní, traktorové

 

 

Použité elektrozařízení:

-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                           - TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty...

- velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,

- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

 

Ostatní:

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky      

NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

Olověné akumulátory

 

Možnost sledovat lokální počasí

Josef Dubský nainstaloval ve Skryjích malou meteostanici. Díky tomu můžete sledovat aktuální počasí a také historická data. Odkaz na stránku je v nabídce vlevo s názvem "Lokální počasí". Díky Pepo!

 

Výzva k předkládání návrhů do územního plánu

č.j.15/2014

Ve Skryjích dne 18.7.2014

O Z N Á M E N Í

Obec Skryje zahájila na základě usnesení č.27/2014 zpracování Územního plánu sídelního útvaru Skryje na roky 2016 - 2026 v souladu se zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území.

Číst dále: Výzva k předkládání návrhů do územního plánu

   

Strana 1 z 6

«ZačátekPředchozí123456DalšíKonec»
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2017 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.