Aktuality

 

Ochrana osobních dat

V souladu nařízením EU o ochraně osobních dat (GDPR - General Data Protection Regulation )

mohou se všichni občané, s případnými dotazy/stížnostmi ohledně zpracování osobních údajů

obracet na pověřence obce (DPO - Data Protection Officer). přes e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

Možnost sledovat lokální počasí

Josef Dubský nainstaloval ve Skryjích malou meteostanici. Díky tomu můžete sledovat aktuální počasí a také historická data. Odkaz na stránku je v nabídce vlevo s názvem "Lokální počasí". Díky Pepo!

 

Výzva k předkládání návrhů do územního plánu

č.j.15/2014

Ve Skryjích dne 18.7.2014

O Z N Á M E N Í

Obec Skryje zahájila na základě usnesení č.27/2014 zpracování Územního plánu sídelního útvaru Skryje na roky 2016 - 2026 v souladu se zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území.

Číst dále: Výzva k předkládání návrhů do územního plánu

 

Strana 1 z 6

«ZačátekPředchozí123456DalšíKonec»
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2018 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.