Aktuality

Možnost sledovat lokální počasí

Josef Dubský nainstaloval ve Skryjích malou meteostanici. Díky tomu můžete sledovat aktuální počasí a také historická data. Odkaz na stránku je v nabídce vlevo s názvem "Lokální počasí". Díky Pepo!

 

Výzva k předkládání návrhů do územního plánu

č.j.15/2014

Ve Skryjích dne 18.7.2014

O Z N Á M E N Í

Obec Skryje zahájila na základě usnesení č.27/2014 zpracování Územního plánu sídelního útvaru Skryje na roky 2016 - 2026 v souladu se zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území.

Číst dále: Výzva k předkládání návrhů do územního plánu

   

Výsledky ve volebním okrsku č.1 v obci Skryje

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 25. a 26. října 2013

   

pořadí

strana

počet hlasů

%

1

ČSSD

25

24,5

2

KSČM

21

20.6

3

TOP 09

17

16,7

4

ANO 2011

12

11,8

5 – 6

Strana zelených

5

4,9

5 – 6

ODS

5

4,9

7 – 8

KDU – ČSL

4

3,9

7 – 8

Hlavu vzhůru

4

3,9

9 – 11

Strana svobodných občanů

3

2,9

9 – 11

Česká pirátská strana

3

2.9

9 – 11

Úsvit přímé demokracie

3

2,9

 

neplatné hlasy                                                 1

 

Oprávněných voličů                                       147                              100 %

 

Volební účast                                                  103                              70,1 %

 

Vítání občánků

V sobotu 21. září 2013 přivítal místostarosta v zasedací místnosti obecního úřadu šest nových obyvatel naší obce. Jejich přivítání hudebně podbarvily děti starší pod vedením Jany Steidl Kindernayové. 

 

Strana 1 z 5

«ZačátekPředchozí12345DalšíKonec»
Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2017 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.